Kříže v Ovčárech

Kříže v Ovčárech Na katastru obce jsou celkem dva kříže. Starší z křížů - křížek na návsi u obecního úřadu stojí ve vsi u silnice. Letopočet na něm není již znát. Býval na něm i nápis, ale během let byl vyškrábán od dětí, které si po všechna léta okolo křížku hrály. Ve farních záznamech bohužel není zápis, který by ověřil jeho stáří, ale podle odhadu stojí asi od roku 1800. Původně stál na vyvýšeném místě, obrácen k východu. Roku 1946 byl rozebrán, vršek na kterém stál byl odvezen, okolo zřízena zahrádka a kříž byl pak postaven znovu na původní místo, ale již na úroveň okolního terénu. Při tom byl obrácen dnešním směrem k silnici. Druhý kříž - křížek z r. 1881 před obcí směrem na Chrást na území obce Ovčáry stojí za vesnicí směrem ke Chrástu, kde se silnice křižovala s cestou vedoucí od mostu u Kostelce přes Cecemín k Čečelicím. Tento kříž je kamenické dílo sochaře F. Kofránka z Hořic a jako materiálu je použito hořického pískovce. Byl postaven roku 1881, dle nápisu: „Z poslední vůle manželů Štamfesta Václava a Anny z Nedomic č. 11.“ Kříž je obrácen k východu a ve stěnách jeho mohutného těla jsou vytesány reliéfy svatých. Na stranu východní znázorňující boleslavské Paladium s chrámem, na severní straně stojí sv. Václav, na západní straně sv. Anna a k jihu sv. Jan Nepomucký. Umístění toto není náhodné, nýbrž směřuje vždy v tu stranu kde jsou jmenovaných sv. chrámy a nebo památky. Kolem kříže bývala kamenná zahrádka, která však léty byla poškozena tolik, že nedomská obec v létech 1930 nechala kříž ohradit znovu železnými trubkami. I toto ohrazení však vzalo za své. Dvě lípy stojící u kříže vysázeny byly současně roku 1881.

Adresa: 277 14 Ovčáry  (najít na mapě)Copyright © 2009 - 2023, MojeOkoli.com, created by FinalTek.com, design by: www.incotech.cz