Zvonička a zvonek v Ovčárech

Zvonička v Ovčárech Zvoneček v Ovčárech zavěšený na zděné zvoničce uprostřed vesnice, má svou pohnutou historii a je dnes nejstarší v okolí. Pochází z r. 1802 - tuto informaci lze přečíst na plášti zvonku, na opačné straně je reliéf sv. Jiří na koni, kterak zabíjí draka. Zvonek má rozměry 36 x 26 cm a váží 19 kg. Písmena LWK litá na spodním okraji pláště, jsou iniciálami jména dílny, která zvonek lila. Původně býval, jako většina vesnických zvonků, zavěšen na dřevěné zvonici, kterou tvořil dřevěný sloup nahoře rozdvojený. Nad zvonkem tvořila ochranu šindelová stříška nahoře ukončená železným křížkem. Přes časté opravy se tento sloup udržel až do roku 1888, kdy byl pro velikou sešlost nahrazen nynější zvoničkou. Postavil ji stavitel Eder z Kostelce. Zvonek málem nepřečkal světové války. 27. června 1916 měl být z úředního nařízení sňat a jako řada ostatních zvonků na vesnicích odvezen a roztaven. V noci před stanoveným dnem sejmutí přistavili bratři Josef a František Fabiánové z Ovčár ke zvoničce žebřík, zvoneček sňali, odnesli a zakopali na zahradě své usedlosti. Když se na to druhý den přišlo, nastalo veliké hledání a vyšetřování, ale marně. Za trest nedostali lidé v Ovčárech lístky na chleba. Teprve 28. října 1918 byl přinesen do hostince a bylo prozrazeno kdo a kde jej uložil. Za druhé světové války byl zvonek zabrán pro vojenské účely německé říše po druhé. Dne 16. března 1942 byl sejmut a odvezen. Tentokrát se nikdo neodvážil zvonek zachránit a dokonce byl v noci z 15. na 16. března hlídán, aby se neopakovala situace z minulé války. Zvonek však náhodou nebyl zničen a nalezl se po válce v Praze na Maninách mezi jinými zvony. Byl přivezen a zavěšen na své původní místo dne 18. srpna 1946 při slavnosti dožínek. Zvonička byla poprvé opravena v r. 1947, bohužel zedník, který stavbu provedl otloukl secesní omítku i letopočet a vytvořil hladkou omítku. Dnes je zvonek z obavy před zcizením sejmut a ukryt.

Adresa: 277 14 Ovčáry  (najít na mapě)Copyright © 2009 - 2022, MojeOkoli.com, created by FinalTek.com, design by: www.incotech.cz